top of page

Kierownik ds. BHP i Ochrony Środowiska

Dąbrowa Górnicza, Polska

Tryb pracy

On-Site

Rodzaj umowy

Umowa o pracę

Dla naszego klienta, związanego z przemysłem hutniczym poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika ds. BHP i Ochrony Środowiska.

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań służby BHP wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • koordynacja i udział w projektach z zakresu BHP;

 • monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zakładu obowiązujących przepisów prawa, postanowień wewnętrznych, wymagań korporacyjnych, regulaminów, procedur i instrukcji;

 • opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków prac;

 • udział w audytach korporacyjnych oraz realizacja i monitorowanie działań po audytowych;

 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

 • wdrażanie korporacyjnych standardów BHP;

 • prowadzenie szkoleń wstępnych oraz organizacja i koordynowanie szkoleń okresowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 • ewidencja oraz kontrola nad przeprowadzanymi pomiarami środowiska pracy;

 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

 • współpraca i wsparcie działu Ochrony Środowiska.


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie techniczne i kierunkowe studia podyplomowe;

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • dobra znajomość przepisów w zakresie BHP i PPOŻ;

 • prawo jazdy kat. B;

 • zdolności komunikacyjne oraz dobra organizacja pracy;

 • inicjatywa, samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania;

 • odporność na stres;

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • znajomość języka angielskiego – warunek konieczny


Mile widziane:

 • uprawnienia inspektora PPOŻ.


Oferujemy:

 • stabilną pracę w międzynarodowej firmie o mocnej pozycji rynkowej;

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (bez okresu próbnego);

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w ciekawych projektach;

 • niezbędne narzędzia do wykonywana codziennych obowiązków (samochód służbowy);

 • pakiet szkoleń;

 • atrakcyjne benefity, m.in. prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin, „wczasy pod gruszą”.

Ogłoszenie opublikowane przez Professionals Group sp. z o.o. - agencja zatrudnienia zarejestrowana w KRAZ pod nr 23835 / Advertisement published by Professionals Group sp. z o.o. an employment agency registered in KRAZ under no. 23835.

bottom of page