top of page

O wsparciu w procesach rekrutacji słów kilka… – z perspektywy rynku i klientów firm rekrutacyjnych

Firma rekrutacyjna, agencja rekrutacyjna, agencja zatrudnienia – czym się zajmują?

Czy to tożsame pojęcia? W jaki sposób działają, jakie regulacje ich dotyczą i jakie usługi oferują swoim klientom? Jakie są perspektywy rozwoju dla osób chcących rozwijać się w obszarze rekrutacji w firmach rekrutacyjnych?

Na rynku jest wiele firm, które oferują tego typu usługi. Niektóre specjalizują się w określonym rodzaju stanowisk, inne świadczą kompleksową usługę bez względu na branżę i zapotrzebowanie klientów. Jedne zajmują się wyłącznie wyszukiwaniem talentów a inne zatrudniają talenty, które oddelegowują do konkretnego projektu u klienta zewnętrznego.

Możliwości jest bardzo wiele. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i jak zdecydować, która z firm będzie najlepsza?

1. Zacznijmy od podstaw prawnych.

Firmy rekrutacyjne czy agencje rekrutacyjne, zwane tak przez większość uczestników rynku, to podmioty będące agencjami zatrudnienia, które działają w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001). Prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

📌 Czym jest pośrednictwo pracy?

Najlepiej definiuje to w/w ustawa. W zakresie pośrednictwa pracy agencja zatrudnienia:

· udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

· pozyskuje i upowszechnia oferty pracy,

· udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

· informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

· inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

· kieruje osoby do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

W zakresie pośrednictwa pracy, z powyższego katalogu czynności, agencja zatrudnienia najczęściej zajmuje się udzielaniem pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, co oznacza, że jest swoistym mostem łączącym pracodawców i pracowników na danym rynku pracy.

Dobra agencja jest partnerem dla pracodawcy, bo wyszukuje kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Jednocześnie, dobra agencja, dba o kandydatów w procesie rekrutacyjnym – jest dla nich partnerem, poszukuje najlepiej dopasowanych ofert pracy, które będą zgodna z doświadczeniami i oczekiwaniami kandydatów wobec nowego miejsca pracy.

📌 W zakresie doradztwa personalnego agencja zatrudnienia może świadczyć usługi polegające w szczególności na:

· prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

· wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

· weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

📌 Poradnictwo zawodowe z kolei polega na:

· udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

· udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

· inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

· udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

📌 Agencje zatrudnienia mogą również świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej. Praca tymczasowa polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami (umowy cywilnoprawne) do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Potrzebna będzie umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem oraz wdrożenie odpowiednich standardów postępowania, aby cały ten trójstronny proces działał poprawnie.

Niektóre z agencji specjalizują się wyłącznie w pośrednictwie pracy wraz z pewną domieszką doradztwa personalnego, ponieważ weryfikują również oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje i predyspozycje kandydatów do pracy.

Inne agencje specjalizują się w pracy tymczasowej. W tym przypadku należy spełnić jeszcze wiele wymogów Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i jest to kolejny duży temat do omówienia.

Jeszcze inne agencje specjalizują się w kierowaniu pracowników do pracy za granicą, a tu z kolei trzeba spełnić dodatkowe wymogi określone m.in. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001).

Jak widać instytucje rynku pracy, jakimi są firmy rekrutacyjne, czyli agencje zatrudnienia, działają w pewnych ściśle określonych ramach regulacyjnych. Raportują o swojej działalności do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), muszą spełnić wskazane ustawami wymagania, aby móc wykonywać swoją działalność.

2. Działalność firm rekrutacyjnych od strony biznesowej i operacyjnej.

W tych aspektach każda z agencji może działać nieco inaczej. Mimo, że cel jest ten sam – wyszukać i pozyskać kandydatów do określonych projektów i pracodawców, to jednak biznesowe i operacyjne metody działania mogą się różnić i to dość znacznie.

Niektóre firmy działają wyłącznie w obrębie danego sektora usług, np. w IT, Bankowości, BSS (Business Services Sector), FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Produkcji, Logistyce, Transporcie. Duże korporacje rekrutacyjne mają zwykle działy dedykowane do poszczególnych obszarów. Mniejsze, butikowe agencje, działają zwykle dla klientów z określonych sektorów, czy branż, ale mogą też wspierać klientów kompleksowo, np. oferując usługi poszukiwania talentów z zakresu IT czy Finansów, osób specjalizujących się w określonych technologiach, pewnych dziedzinach biznesu, produktów czy specjalistów ds. ryzyka w wymienionych wyżej tematach.

Struktury firm też są różne – począwszy od tych, gdzie wyróżnia się Account Managerów, odpowiedzialnych za opiekę nad klientem, Rekruterów (mogą być odpowiedzialni za określone typy rekrutacji czy stanowisk), Sourcerów, którzy zajmują się głównie wyszukiwaniem kandydatów w dostępnych źródłach, takich jak LinkedIn.

Innym modelem jest model działania bezpośrednio na linii Klient – Konsultant ds. Rekrutacji. W tym modelu Rekruter jest odpowiedzialny za proces end-to-end, aby pozyskać projekt, następnie zająć się tzw. delivery, czyli wyszukaniem kandydatów i wsparciem w zatrudnieniu wybrańca u danego klienta.

Rekruter może więc pełnić rolę tzw. Konsultanta 360. Taka osoba jest de facto partnerem biznesowym i doradcą dla klientów, dla managerów poszukujących specjalistycznych umiejętności na rynku. Potrafi zdiagnozować potrzeby, wskazać sposoby przyciągania talentów, negocjować w imieniu klienta, przy jednoczesnym zachowaniu interesów obu stron – klienta i kandydata. Profesjonalny Konsultant może być wyspecjalizowany w danej branży bądź kategorii stanowisk, analizuje rynek kandydatów, zna kultury organizacyjne firm, dzięki czemu skutecznie znajduje kandydatów.

Bez względu na nazwę stanowiska w firmie, Konsultanci ds. rekrutacji, w tym tzw. Konsultanci 360 powinni być na bieżąco ze zmianami i nowinkami z rynku pracy. W ramach rozwoju na stanowisku pracy, konsultanci stale poszerzają swoją wiedzę o danej specjalizacji, uczestniczą w spotkaniach branżowych, konferencjach.

Poszerzając zakres stanowisk i projektów, budują networking wśród kandydatów i sieć relacji ze specjalistami, utrzymując z nimi kontakt.

Z perspektywy rozwoju biznesu, Konsultanci 360 poszukują nowych możliwości biznesowych: budują kontakty z klientami, docierają do osób decyzyjnych, oferując szeroki pakiet usług rekrutacyjnych. Tu bardzo ważna jest umiejętność budowania i utrzymania długofalowej relacjami z klientami.

Działy rekrutacji w firmach rekrutacyjnych, podczas realizacji zadań, muszą wykazać się pełnym zrozumieniem całego procesu rekrutacyjnego – zarówno wymagań klientów, jak i kandydatów.

Na stanowiskach związanych z rekrutacją doskonale sprawdzają się osoby o rozwiniętych umiejętnościach sprzedażowych, doświadczone we współpracy z korporacjami i firmami międzynarodowymi. Wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży usług dla biznesu jest potrzebne w roli Konsultanta 360 czy tzw. Account Managera. Zainteresowanie szeroko pojętym HR, umiejętność prowadzenia rozmów, dobra komunikacja, to bardzo pożądane umiejętności. Konieczne są też kompetencje miękkie: zorientowanie na klienta, otwartość na ludzi, umiejętność budowania relacji, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy z zespołem.

Jeśli taka wizja pracy brzmi dla Ciebie ciekawie, zapraszam do kontaktu, rozwijamy właśnie zespół rekrutacyjny w Warszawie i Gdańsku 😊

Jeśli pracujesz w firmie, która może być zainteresowana usługami wsparcia w procesach rekrutacji, zapraszam również do kontaktu oraz śledzenia moich postów na LinkedIn.

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Hawryluk


90 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page