top of page

Pokolenie Z charakterystyka i wyzwania na rynku pracy

Zaktualizowano: 29 maj


Generation Z
Pokolenie Z


W ostatnim webinarze, który prowadziłam razem z Izabelą Wojtachnik, poruszyłyśmy niezwykle interesujący temat Pokolenie Z charakterystyka i wyzwania na rynku pracy.


To była fantastyczna dyskusja, która ujawniła wiele cennych spostrzeżeń i wniosków. Chciałabym podzielić się z Wami najważniejszymi punktami naszej rozmowy i zachęcić Was do obejrzenia całego webinaru, aby jeszcze głębiej zrozumieć ten fascynujący temat.

 Kim jest Pokolenie Z charakterystyka i stereotypy

 

Pokolenie Z to osoby urodzone między połową lat 90. a początkiem 2010. To pokolenie, które dorastało w dobie internetu i nowoczesnych technologii, co wyraźnie wpływa na ich oczekiwania względem rynku pracy. Przez wielu są uważani za pewnych siebie, roszczeniowych i wymagających, jednak w rzeczywistości ich podejście jest znacznie bardziej złożone.

 

Zrozumieć Pokolenie Z

 

Podczas webinaru omówiliśmy wyniki raportu przygotowanego przez studentów SWPS oraz agencję Day.pl. Raport ten oferuje głębokie spojrzenie na wartości, oczekiwania i podejście Pokolenia Z do pracy. Co ciekawe, wiele z tych młodych osób kładzie duży nacisk na samorozwój, przedsiębiorczość oraz równowagę między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance). To pokolenie, które pragnie pracować dla firm dbających o środowisko, oferujących możliwość rozwoju i dbających o zdrowie psychiczne pracowników.

 

Mit Roszczeniowości

 

Często słyszymy, że Pokolenie Z jest roszczeniowe i nadmiernie pewne siebie. Jednak z naszych obserwacji i dyskusji wynika, że to nie do końca prawda. Młodzi ludzie z Pokolenia Z po prostu wiedzą, czego chcą i nie boją się tego wyrażać. To pokolenie, które nie chce tracić czasu na pracę, która nie przynosi satysfakcji. Chcą pracować w miejscach, które są zgodne z ich wartościami i które oferują im możliwość rozwoju osobistego.

 

Czego Oczekują od Pracodawców?

 

Podczas naszej rozmowy, zwróciłyśmy uwagę na kilka kluczowych oczekiwań Pokolenia Z wobec pracodawców:

 

1. Samorozwój:

Pokolenie Z stawia na ciągły rozwój i naukę. Firmy, które oferują szkolenia i możliwości rozwoju, są dla nich bardziej atrakcyjne.


2. Przedsiębiorczość:

Wielu młodych ludzi z tej grupy wiekowej marzy o prowadzeniu własnej firmy lub pracy jako freelancerzy. Dlatego też, cenią sobie firmy, które wspierają takie podejście.


3. Work-life balance:

Praca nie jest najważniejszym aspektem życia dla Pokolenia Z. Zależy im na równowadze między pracą a życiem prywatnym, dlatego wybierają pracodawców, którzy szanują ten balans.


4. Świadomość społeczna i ekologiczna:

Pokolenie Z jest bardzo świadome problemów ekologicznych i społecznych. Pracodawcy, którzy aktywnie angażują się w działania proekologiczne i prospołeczne, zyskują w ich oczach.

 

Nowe Spojrzenie na Karierę

 

Pokolenie Z wyróżnia się także swoim podejściem do kariery zawodowej. Młodzi ludzie z tej grupy wiekowej nie boją się eksperymentować z różnymi ścieżkami kariery, często zmieniając pracę, aby znaleźć to, co naprawdę ich pasjonuje. Ciekawym zjawiskiem jest również ich otwartość na pracę w modelu gig economy, gdzie mogą łączyć różne formy zatrudnienia, takie jak freelance, praca na projektach czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Wyzwania dla Pracodawców

 

Firmy muszą zrozumieć, że rekrutacja Pokolenia Z wymaga nowego podejścia. Oto kilka wskazówek:

 

- Transparentność:

Bądźcie otwarci na pytania dotyczące wartości firmy, możliwości rozwoju i polityki work-life balance.


- Elastyczność:

Oferujcie różnorodne formy zatrudnienia i modele pracy, które odpowiadają na potrzeby młodych pracowników.


- Inwestycja w rozwój:

Zapewnijcie budżety na szkolenia i programy rozwoju zawodowego.


- Wsparcie dla zdrowia psychicznego:

Zadbajcie o programy wspierające dobrostan psychiczny pracowników.

 

Przykłady z Praktyki

 

Podczas webinaru podzieliłyśmy się kilkoma przykładami z praktyki. Na przykład, jedna z firm, z którą współpracujemy, zorganizowała program mentoringowy, w ramach którego młodzi pracownicy mogą uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów. Program ten nie tylko wspiera rozwój zawodowy, ale także buduje silne relacje w zespole.

 

Inna firma zainwestowała w programy wellbeingowe, oferując swoim pracownikom dostęp do porad psychologicznych, zajęć jogi i medytacji. Takie inicjatywy pokazują, że pracodawca dba o zdrowie psychiczne swoich pracowników, co jest niezwykle ważne dla Pokolenia Z.

 

Różnorodność w Miejscu Pracy

 

Pokolenie Z ceni sobie różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. Dla wielu młodych ludzi ważne jest, aby pracować w firmach, które promują różnorodność kulturową, etniczną i płciową. Pracodawcy, którzy wdrażają polityki równości i różnorodności, są bardziej atrakcyjni dla tej grupy wiekowej.

 

Technologie i Nowoczesne Narzędzia

 

Technologia odgrywa kluczową rolę w życiu Pokolenia Z. Młodzi ludzie są przyzwyczajeni do korzystania z nowoczesnych narzędzi i aplikacji, które ułatwiają im codzienne życie. Pracodawcy powinni zatem inwestować w nowoczesne technologie, które usprawnią procesy pracy i pozwolą na efektywną komunikację.

 

Kultura Feedbacku

 

Pokolenie Z ceni sobie kulturę feedbacku. Chcą regularnie otrzymywać informacje zwrotne na temat swojej pracy, aby móc się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Firmy, które wdrażają systemy regularnej oceny i feedbacku, zyskują lojalnych i zaangażowanych pracowników.

 

Jak Pokolenie Z Może Się Przygotować?

 

Z drugiej strony, młodzi ludzie również muszą się odpowiednio przygotować do wejścia na rynek pracy. Oto kilka wskazówek:

 

- Przygotowanie CV:

Pokolenie Z powinno zwrócić szczególną uwagę na prezentację swoich umiejętności i doświadczeń w CV. Warto podkreślić kompetencje miękkie, takie jak umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole czy zdolność do adaptacji.


- Networking:

Budowanie sieci kontaktów zawodowych jest kluczowe. Udział w branżowych wydarzeniach, takich jak konferencje czy meetupy, może pomóc w nawiązaniu cennych relacji.


- Rozwój osobisty:

Inwestowanie w rozwój osobisty, na przykład poprzez kursy online, szkolenia czy zdobywanie certyfikatów, jest bardzo ważne. To pokazuje pracodawcom, że młodzi ludzie są gotowi do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.


- Samoświadomość:

Pokolenie Z powinno być świadome swoich mocnych i słabych stron. Znajomość swoich umiejętności i celów zawodowych ułatwia wybór odpowiedniej ścieżki kariery.

 

Przygotowanie na Przyszłość

 

Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać talenty z Pokolenia Z, muszą być gotowi na zmiany. To pokolenie przynosi ze sobą nowe wartości, oczekiwania i podejście do pracy, które mogą przekształcić kulturę organizacyjną firm. Dlatego ważne jest, aby być elastycznym, otwartym na nowe idee i gotowym do inwestowania w rozwój pracowników.

 

Podsumowanie

 

Pokolenie Z wnosi na rynek pracy nowe wartości i oczekiwania. To pokolenie świadome, ambitne i gotowe do nauki. Firmy, które zrozumieją i zaakceptują ich potrzeby, zyskają zaangażowanych i lojalnych pracowników. To również okazja dla starszych pokoleń do nauki i adaptacji nowych, elastycznych podejść do pracy.

 

Serdecznie zachęcam Was do obejrzenia całego webinaru, gdzie zgłębiamy temat jeszcze bardziej szczegółowo. Z pewnością znajdziecie tam wiele inspiracji i praktycznych wskazówek, które pomogą Wam lepiej zrozumieć i współpracować z Pokoleniem Z.

 

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

 

Anna Hawryluk

30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page