top of page

Employee leasing

Czy wynajem pracowników jest odpowiedzią na potrzeby Twojej organizacji?

Wraz z rosnącą konkurencją na rynku pracy, szczególnie w sektorach mierzących się z trudnościami w pozyskaniu pracowników, jak branża IT, duży odsetek firm dochodzi do wniosku, że warto skorzystać z usługi wynajmu, tzw. "employee leasing".

 

Panuje przekonanie, że wynajem specjalistów IT to temat, którym zajmują się duże lub średnie przedsiębiorstwa. Praktyka pokazuje jednak, że ta forma pozyskiwania pracowników jest bardzo atrakcyjna również dla małych firm poszukujących kandydatów na dane stanowisko.

 

W określonych sytuacjach wynajem pracowników może być bardziej korzystnym rozwiązaniem dla firmy niż zatrudnienie pracownika na stałe poprzez samodzielny proces rekrutacji czy skorzystanie ze świadczenia usług headhuntera.

 

Warto tu nadmienić, że praca headhuntera polega na efektywnym pozyskaniu talentów i dostarczenie ich klientowi. Dobry headhunter jest w stanie wykonać to zadanie szybko, ale od momentu decyzji Klienta o zatrudnieniu, do faktycznego rozpoczęcia pracy, trzeba doliczyć określony czas potrzebny m.in. na okres wypowiedzenia, który pracownik ma w obecnym miejscu pracy. Skorzystanie z usług headhuntera nie zawsze jest więc najlepsze w danej sytuacji.

 

Dowiedz się, co to jest body leasing i jak usługi wynajmu specjalistów IT mogą przyczynić się do rozwoju Twojej firmy.

dlaczego body leasing IT

Co to jest employee leasing i jak działa?

W skrócie - employee leasing ( "EL") to forma pozyskiwania pracowników, poprzez ich wynajem. Często wypożyczenie pracownika odbywa się na określony czas lub na potrzeby konkretnego projektu.

 

Firma (dalej "Klient"), która potrzebuje najlepszych specjalistów, zwraca się do firmy oferującej usługi EL i na podstawie umowy pomiędzy nimi, delegowani są pożądani pracownicy.

question mark.jpg

Relacje umowne między stronami.

Charakterystyczną cechą tego modelu jest to, że pomiędzy Klientem a wynajętymi pracownikami nie występuje formalna relacja taka jak zatrudnienie na umowę o pracę lub umowa B2B.

 

Relacja umowna występuje natomiast między firmą wynajmującą pracowników a Klientem. Wynajmowani specjaliści są zatrudnieni (mogą występować różne formy współpracy - zarówno umowa o pracę jak i umowa B2B) przez firmę oferującą usługi employee leasing. Przez czas leasingu pracują jednak dla Klienta i zwykle pod jego bezpośrednim nadzorem.

agreement.jpg

Rozliczenia między stronami.

Rozliczenie za wypożyczenie pracownika między firmą oferującą wynajem pracowników a Klientem odbywa się najczęściej na podstawie comiesięcznych raportów, na których wyszczególnione są godziny pracy pracownika oraz zadania, które były w tym czasie realizowane.

 

Za wynajętych pracowników, usługobiorca płaci zwykle jedną zbiorczą fakturę. Pozwala to dodatkowo uprościć procesy księgowe.

 

Przy rejestracji godzin pracy, warto skorzystać z dostępnych na rynku programów do ewidencji i mierzenia czasu pracy jak np. TimeCamp, Toggl, czy Harvest.

 

Przy negocjacji umowy, warto zadbać o precyzyjne określenie sposobu rozliczania godzin (w tym wyjaśniania niezgodności), dni wolnych od świadczenia usług, kosztów wykorzystywanego sprzętu (laptop, telefon), kosztów licencji niezbędnego oprogramowania, delegacji oraz, co najważniejsze, zasad przenoszenia praw autorskich na Klienta.

money.jpg

Kiedy warto rozważyć employee leasing?

Pracodawca często rozważa employee leasing IT, gdy napotyka poniższe wyzwania:

 

- występuje konieczność szybkiego skompletowania zespołu pracowników trudnego do przeprowadzenia w standardowym procesie rekrutacji, nawet przy pomocy headhuntera,

 

- do zrealizowania jest projekt o ograniczonych (często krótkich) ramach czasowych,

 

- pozyskanie kandydatów w standardowym procesie, jest w danym momencie oceniane jako zbyt kosztowne lub długotrwałe,

 

- konieczna jest optymalizacja kosztów i/lub występują sztywne budżety na koszty osobowe.

 

W każdym z powyższych wyzwań omawiany model ma możliwość dostarczenia wartości dla potencjalnego pracodawcy.

question mark 2.jpg

Jakie są główne zalety wynajmu specjalistów ?

Wynajem pracowników IT może być bardzo korzystną opcją dla firm, ponieważ pozwala na elastyczne i szybkie dopasowanie zespołu do aktualnych potrzeb pracodawcy, w szczególności gdy w grę wchodzi praca projektowa.

Odpowiadając na wymienione wcześniej wyzwania:

 

Procesy rekrutacyjne i poszukiwanie najlepszych kandydatów, szczególnie gdy w grę wchodzi branża IT, potrafią być zarówno długotrwałe jak i kosztowne. Firmy oferujące wynajem pracowników mogą natomiast szybko oddelegować pracowników posiadających oczekiwane umiejętności. Firma oszczędza tym samym cenny czas, przez co ogranicza ryzyko biznesowe.

 

Wynajem może być wykorzystywany do pozyskiwania pracowników IT, których trudno jest znaleźć na rynku pracy w standardowym procesie rekrutacyjnym.

Wynajmowani od firmy zewnętrznej specjaliści są zweryfikowani pod kątem doświadczenia, umiejętności technicznych i interpersonalnych.

 

Korzystając z tego modelu, firma może wynająć pracownika o oczekiwanym doświadczeniu, tylko na czas trwania danego projektu, co daje większą elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

Pomimo tego, że to firma oferująca employee leasing przedstawia listę dostępnych kandydatów, większość firm zastrzega możliwość weryfikacji CV i kompetencji delegowanych pracowników, zanim dostaną skierowanie do nowej pracy.

Poprzez analizę CV, rozmowę i niezależną weryfikację, Klient ma możliwość upewnienia się, że trafią do niego właściwe osoby a oczekiwania obu stron zostaną spełnione.

 

Zalety employee leasing obejmują również fakt, że firma wybierająca tę formę współpracy, nie musi przeprowadzać kosztownego procesu rekrutacji, nie publikuje oferty pracy, nie negocjuje z kandydatem formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Odpada wiec konieczność przeprowadzenia typowego procesu rekrutacyjnego, który ma miejsce z przypadku osób zatrudnionych bezpośrednio.

 

Odbiorca usług, poprzez wcześniejsze uzgodnienie stawek ma możliwości lepszej kontroli kosztów.

Z uwagi na brak zewnętrznej rekrutacji, nie są ponoszone takie koszty jak wynagrodzenie headhuntera.

 

Klient nie musi się też martwić o kwestie formalno-prawne związane z zatrudnieniem odpowiedniego kandydata (obsługa kadrowa, rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia itd.) czy utrzymania pracownika.

experts.jpg

Czy ten model jest atrakcyjny również dla pracowników ?

Koncepcja employee leasing jest szczególnie przydatna w branży IT, ponieważ pozwala na elastyczne i szybkie dostosowanie zespołu do bieżących potrzeb i zaangażowanie w nowe projekty.

 

Patrząc z perspektywy pracownika - specjaliści IT mogą korzystać z możliwości pracy przy różnorodnych projektach, niedostępnych u jednego pracodawcy. To pozwala im poznawać nowe technologie, różne środowiska pracy, zdobywać kolejne umiejętności i stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku. W przypadku employee leasing nie ma potrzeby zmiany pracodawcy, aby spróbować pracy w nowym środowisku biznesowym.

career.jpg

Czy employee leasing jest dla korzystny dla mojej firmy ?

Ostateczna decyzja czy wybrać tę formę współpracy, zależy od konkretnych potrzeb firmy, branży, w której działa, strategii zasobów ludzkich i charakteru projektów realizowanych przez organizację.

 

Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć na czym najbardziej w danym momencie firmie zależy - np. czy jest to pozyskanie w krótkim czasie wsparcia do rozwoju biznesu czy też na tym, aby budować doświadczenie i know-how organizacji.

 

Zalety employee leasing umożliwiają przyspieszenie rozwoju firmy, oszczędność kosztów związanych z zatrudnienie, oraz uniknięcie ryzyka biznesowego niezrealizowania nowych projektów - warto więc pamiętać o tej formie pozyskiwania specjalistów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą i skorzystaniem z tego modelu, zapraszamy do kontaktu z Professionals Group. Nasi eksperci doradzą najlepsze rozwiązania dla Waszej firmy.

Zapraszamy do współpracy !

puzzle.jpg
bottom of page