top of page

Metodyka DevOps co to jest i jak wspiera organizacje ?

Zaktualizowano: 27 maj


DevOps
DevOps


Gdy rynek technologiczny przechodzi stałą i stale przyspieszającą ewolucję, metodyka DevOps postrzegana jest jako klucz do zachowania przewagi konkurencyjnej i stymulowania innowacji.


Aby zrozumieć co to jest pojęcie Devops, w naszym artykule przyjrzymy się jej cechom i temu, jak wpływają one na wytwarzanie i rozwój oprogramowania.


Co to jest DevOps?


DevOps, to połączenie słów development i operations - "Development" (Rozwój) i "Operations" (Operacje). DevOps to metodyka, która przede wszystkim koncentruje się na kulturze współpracy, automatyzacji procesu i szybkim dostarczaniu wartości.


Jest to podejście integrujące zespoły programistyczne (Dev) i działu operacyjnego (Ops), mając na celu poprawę jakości, skrócenie czasu dostarczania oraz zwiększenie stabilności aplikacji.


Inżynier DevOps (DevOps Engineer) zajmuje się łączeniem procesów programistycznych (Development) z operacyjnymi (Operations) w celu zwiększenia efektywności i jakości dostarczania oprogramowania.


Warto dodać, że to czym się zajmuje devops engineer może się różnić w zależności od organizacji i specyfiki projektu. DevOps to bardziej kultura i podejście niż zestaw konkretnych narzędzi czy technologii, dlatego zakres obowiązków może się różnić w zależności od środowisk pracy.


Kluczowe cechy metodyki DevOps:


Przyjrzyjmy się poniżej 9 kluczowym cechom metodyki DevOps:


1. Kultura Współpracy:


kultura współpracy
kultura współpracy

Jednym z kluczowych filarów metodyki DevOps jest kultura współpracy pomiędzy zespołami, która zrywa z tradycyjnymi barierami między zespołami developerskimi a operacyjnymi.


Kultura współpracy w DevOps zakłada, że wszyscy członkowie zespołu są wspólnie odpowiedzialni za cały cykl życia aplikacji - od tworzenia kodu, poprzez testowanie, aż po wdrażanie i monitorowanie w środowisku produkcyjnym.


Taka kultura współpracy kładzie nacisk na komunikację, transparentność i dzielenie się wiedzą. Programiści mają bezpośredni dostęp do informacji zwrotnych od użytkowników i są bardziej zaangażowani w procesy operacyjne, podczas gdy specjaliści od operacji mają możliwość wczesnego dostosowywania się do zmian w kodzie i wpływania na jego jakość.


Wspólna odpowiedzialność za sukces projektu sprzyja również budowaniu wzajemnego zaufania, co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku technologicznym. Dzięki temu organizacje mogą działać bardziej sprawnie, elastycznie reagować na zmiany i dostarczać produkty wyższej jakości.


2. Automatyzacja:


automatyzacja
automatyzacja

Automatyzacja to centralny element metodyki DevOps, stanowiący zmianę w sposobie realizacji zadań związanych z rozwojem i wdrażaniem oprogramowania.


Zamiast polegać na manualnych, czasochłonnych i podatnych na błędy operacjach, organizacje implementujące DevOps korzystają z narzędzi i technologii, które automatyzują te procesy. Dzięki temu zespoły mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, takich jak proces tworzenia nowych funkcjonalności czy rozwiązywanie problemów.


Automatyzacja przekłada się na szereg korzyści. Po pierwsze, eliminuje ona powtarzalne i rutynowe czynności, które często są źródłem frustracji dla inżynierów. Po drugie, poprzez standaryzację procesów i wykorzystanie sprawdzonych skryptów oraz narzędzi, zwiększa się efektywność działania, umożliwiając szybsze wdrażanie nowego oprogramowania i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań biznesowych.


3. Ciągła integracja (CI) i Ciągłe wdrażanie (CD)


- Ciągła Integracja (CI) to praktyka deweloperska polegająca na regularnym łączeniu zmian w kodzie źródłowym z główną częścią projektu. Dzięki temu, każda zmiana, nawet najmniejsza, jest automatycznie poddawana serii testów, które mogą obejmować testy jednostkowe, integracyjne czy nawet testy wydajności.


- Ciągłe Wdrażanie (CD) skupia się na procesie dostarczania kodu do środowisk produkcyjnych w sposób jak najbardziej zautomatyzowany. W praktyce CD oznacza, że kiedy zmiany w kodzie przejdą przez wszystkie etapy CI i zostaną zatwierdzone, są one automatycznie wdrażane na odpowiednie środowisko, co może być środowiskiem testowym, akceptacyjnym czy produkcyjnym.


Korzyści płynące z ciągłej integracji i ciągłego dostarczania CI/CD są liczne. Oprócz szybkiego wykrywania i naprawiania błędów, zespoły deweloperskie mogą pracować sprawniej, dzięki ciągłemu dostępowi do aktualnych wersji aplikacji.


4. Infrastruktura jako kod (IaC - Infractructure as a Code):


IaC - Infractructure as a Code
IaC - Infractructure as a Code

Infrastruktura jako kod (IaC) to podejście do zarządzania i konfiguracji infrastruktury IT, w którym wszystkie zasoby i komponenty infrastrukturalne są definiowane i zarządzane za pomocą plików kodu lub skryptów. To znacząco odbiega od tradycyjnych metod zarządzania infrastrukturą, które opierają się na ręcznych konfiguracjach i procesach.


Kluczowe cechy i zalety IaC to:

 • Wersjonowanie: Podobnie jak w przypadku kodu aplikacji, infrastruktura definiowana jako kod może być przechowywana w systemach kontroli wersji, takich jak Git. Dzięki temu można śledzić zmiany, cofać je w razie potrzeby i korzystać z historii zmian.

 • Powtarzalność: Dzięki IaC organizacje mogą szybko i konsekwentnie wdrażać identyczne środowiska w różnych lokalizacjach czy chmurach, co minimalizuje ryzyko błędów wynikających z różnic w konfiguracji.

 • Automatyzacja: Skrypty IaC umożliwiają automatyczne tworzenie, modyfikowanie i usuwanie zasobów infrastrukturalnych, co przyspiesza procesy i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich.

 • Dokumentacja: Kod używany w IaC jest jednocześnie dokumentacją. Dokładnie opisuje stan docelowy infrastruktury, co ułatwia zrozumienie jej konfiguracji.

 • Integracja z narzędziami CI/CD: IaC można łatwo zintegrować z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego wdrażania, co pozwala na automatyzację całego cyklu życia aplikacji - od kodu, przez testy, aż po wdrożenie.

Przykładowe narzędzia wspierające IaC to Terraform, Ansible, Chef czy Puppet. Wprowadzenie IaC w organizacji przyczynia się do zwiększenia efektywności, elastyczności i niezawodności zarządzania infrastrukturą, co ma bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych usług i aplikacji.


5. Feedback i nieustanne ulepszanie:


Procesy DevOps zachęcają do zbierania ciągłego feedbacku od użytkowników, co pozwala na szybkie wprowadzanie niezbędnych zmian.


Feedback w kontekście DevOps dotyczy monitorowania aplikacji w środowisku produkcyjnym, zbierania danych o jej działaniu i reagowania na nie w czasie rzeczywistym. Narzędzia monitorujące, takie jak Grafana czy Prometheus, umożliwiają zespołom DevOps zbieranie informacji na temat wydajności, błędów i innych kluczowych wskaźników.


Nieustanne ulepszanie to naturalna konsekwencja feedbacku. Gdy organizacja ma dostęp do dokładnych danych o swoim oprogramowaniu, może podejmować świadome decyzje o tym, co należy poprawić. Może to być optymalizacja kodu, dostosowywanie funkcji, zmiany w infrastrukturze czy nawet zmiany strategiczne w sposobie prowadzenia projektu.


Jednym z głównych atutów cyklu feedbacku i ulepszania jest to, że pozwala organizacjom na naukę z doświadczeń - zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dzięki temu zespoły mogą unikać powtarzania błędów w przyszłości i ciągle podnosić jakość swojego oprogramowania.


6. Elastyczność i skalowalność:


Kubernetes
Kubernetes

Współczesne aplikacje muszą radzić sobie z rosnącym i zmieniającym się obciążeniem. Kluczową rolę w sprostaniu tym wymaganiom odgrywają technologie konteneryzacji i orkiestracji.

 • Konteneryzacja (np. Docker): Konteneryzacja to technologia, która umożliwia „opakowanie” aplikacji wraz z wszystkimi jej zależnościami w izolowany "kontener". Dzięki temu aplikacje można łatwo przenosić między różnymi środowiskami - od środowiska deweloperskiego, przez testowe, aż po produkcyjne.

 • Orkiestracja (np. Kubernetes): Gdy mówimy o dużej liczbie kontenerów działających w ekosystemie, potrzebujemy narzędzia do ich zarządzania. Tu z pomocą przychodzi orkiestracja. Kubernetes, jako lider w tej dziedzinie, umożliwia automatyczne wdrażanie, skalowanie i zarządzanie aplikacjami kontenerowymi.

Dzięki kombinacji konteneryzacji i orkiestracji organizacje są w stanie szybko dostosowywać swoje aplikacje do zmieniających się warunków biznesowych, oferując jednocześnie wysoką dostępność i wydajność.


7. Monitorowanie i logowanie:


Efektywne monitorowanie i logowanie są kluczowymi składnikami w każdej strategii DevOps, umożliwiając organizacjom lepsze zrozumienie działania ich aplikacji i infrastruktury w czasie rzeczywistym.

 • Monitorowanie: To więcej niż tylko obserwowanie wskaźników wydajności. W praktyce DevOps chodzi o zrozumienie tego, jak aplikacja zachowuje się w środowisku produkcyjnym. Narzędzia monitorowania, takie jak Prometheus, Grafana czy Nagios, oferują wgląd w metryki takie jak zużycie CPU, pamięci, przepustowość sieci i wiele innych.

 • Logowanie: Zbieranie, przechowywanie i analiza logów to kluczowy element w diagnozowaniu problemów i zrozumieniu zachowania aplikacji. Narzędzia takie jak ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) lub Graylog pozwalają na zbieranie logów z różnych źródeł, ich centralizację, a następnie przeszukiwanie i analizę.

Kombinacja efektywnego monitorowania i logowania pozwala na bieżącą introspekcję systemu, dzięki czemu zespoły DevOps mogą reagować na problemy w czasie rzeczywistym oraz proaktywnie wprowadzać usprawnienia.


8. Nacisk na bezpieczeństwo - DevSecOps:


Bezpieczeństwo stanowi kluczowy element w metodyce DevOps.

 • DevSecOps: To termin, który określa integrację praktyk bezpieczeństwa w procesie DevOps. W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, w którym aspekt bezpieczeństwa jest adresowany na końcowym etapie tworzenia oprogramowania, DevSecOps promuje bezpieczeństwo od samego początku.

o automatyzacja testów bezpieczeństwa: Narzędzia takie jak OWASP ZAP czy SonarQube umożliwiają automatyczne skanowanie kodu pod kątem potencjalnych luk bezpieczeństwa.

o zaawansowane rozwiązania: Takie jak Identity and Access Management (IAM), umożliwiają zarządzanie tożsamościami i uprawnieniami w skomplikowanych środowiskach.

 • Kultura bezpieczeństwa: Świadomość bezpieczeństwa i odpowiedzialność za nie powinny być wspólne dla wszystkich członków zespołu, nie tylko dla specjalistów ds. bezpieczeństwa.

o Regularne audyty: Wspomagają identyfikację i naprawę potencjalnych zagrożeń.

o Reakcja na incydenty: Szybkie wykrywanie, reagowanie i naprawa luk bezpieczeństwa jest kluczowa. Narzędzia takie jak Sentry czy PagerDuty mogą wspomóc w szybkiej reakcji na problemy.

 • Bezpieczna infrastruktura: Od konteneryzacji po chmurę, technologie te muszą być konfigurowane z myślą o bezpieczeństwie. Narzędzia takie jak HashiCorp Vault pomagają w zarządzaniu tajnymi danymi, a systemy kontroli dostępu zapewniają, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do kluczowych zasobów.

Integracja bezpieczeństwa w procesie DevOps, znana jako DevSecOps, nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, ale także przyspiesza dostarczanie nowych funkcji, minimalizując ryzyko związane z lukami bezpieczeństwa.


9. Uczenie się i eksperymentowanie w DevOps:


Jednym z fundamentalnych filarów DevOps jest koncepcja ciągłego uczenia się i eksploracji nowych rozwiązań.


Tradycyjne metodyki mogą traktować błędy jako wskaźnik niepowodzenia, ale w DevOps, błędy są postrzegane inaczej. Zamiast ukrywać czy ignorować błędy, zespoły są zachęcane do ich analizy i zrozumienia. To pomaga nie tylko w identyfikacji źródeł problemu, ale także stwarza możliwość nauki i innowacji.


Eksperymentowanie jest również kluczowym elementem kultury DevOps. Chodzi o to, aby regularnie testować nowe narzędzia, metody i praktyki, aby zobaczyć, które z nich przynoszą największe korzyści.


Ciągłe uczenie się i eksperymentowanie nie tylko przyczyniają się do indywidualnego rozwoju profesjonalnego każdego członka zespołu, ale również do adaptacyjności i elastyczności całej organizacji. W praktyce DevOps, nie chodzi tylko o dostarczanie oprogramowania, ale także o rozwijanie umiejętności, innowacyjności i kultury ciągłego ulepszania.


Kiedy organizacje przyjmują te cechy i praktyki, są w stanie dostarczać oprogramowanie szybciej, z wyższą jakością i mniejszą liczbą błędów, co zwiększa zadowolenie klientów i wspomaga konkurencyjność biznesową.


Podsumowanie


Metodyka DevOps, będąc kombinacją kultury, praktyk i narzędzi, umożliwia organizacjom dostosowanie się do współczesnego, szybko zmieniającego się świata technologii. Jej zastosowanie nie jest jedynie kwestią konkurencyjności, ale również długoterminowej wydajności i innowacyjności.

124 wyświetlenia2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 29, 2023
Rated 5 out of 5 stars.
Like

Guest
Oct 13, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ciekawe

Like
bottom of page