top of page

Firma rekrutacyjna – z perspektywy rynku i klienta

Zaktualizowano: 24 cze

Firma rekrutacyjna
Firma rekrutacyjna

Firma rekrutacyjna, agencja zatrudnienia – czym się zajmują?


Czy to tożsame pojęcia? W jaki sposób działają, jakie regulacje ich dotyczą i jakie usługi oferują swoim klientom? Jakie są perspektywy rozwoju dla osób chcących rozwijać się w obszarze rekrutacji w firmach rekrutacyjnych?


Na rynku jest wiele firm, które oferują tego typu usługi. Niektóre firmy jak np. firma rekrutacyjna, specjalizują się w określonym rodzaju stanowisk, inne świadczą kompleksową usługę bez względu na branżę i zapotrzebowanie klientów.


Jedne zajmują się wyłącznie wyszukiwaniem talentów. specjalizacją innych jest rekrutacja IT w Polsce, a jeszcze inne zatrudniają talenty, które oddelegowują do konkretnego projektu u klienta zewnętrznego.


Możliwości jest bardzo wiele. Jak się w tym wszystkim odnaleźć i jak zdecydować, która z firm będzie najlepsza?


1. Zacznijmy od podstaw prawnych.


Polskie firmy rekrutacyjne czy agencje rekrutacyjne, zwane tak przez większość uczestników rynku, to podmioty będące agencjami zatrudnienia, które działają w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001).

Prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.


📌 Czym jest pośrednictwo pracy?


Najlepiej definiuje to w/w ustawa. W zakresie pośrednictwa pracy agencja zatrudnienia:

 • udziela pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 • pozyskuje i upowszechnia oferty pracy,

 • udziela pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

 • informuje kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

 • inicjuje i organizuje kontakty osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,

 • kieruje osoby do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.


W zakresie pośrednictwa pracy, z powyższego katalogu czynności, agencja zatrudnienia najczęściej zajmuje się udzielaniem pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, co oznacza, że jest swoistym mostem łączącym pracodawców i pracowników na danym rynku pracy.


Dobra agencja jest partnerem dla pracodawcy, bo pracuje z najlepszymi kandydatami, wyszukuje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.


Agencja wspiera klientów na każdym etapie rekrutacji, przygotowuje informację zwrotną i dba aby przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego było płynne i efektywne.

Jednocześnie, dobra agencja, dba o kandydatów w procesie rekrutacyjnym – jest dla nich partnerem, poszukuje najlepiej dopasowanych ofert pracy, które będą zgodna z doświadczeniami i oczekiwaniami kandydatów wobec nowego miejsca pracy.


📌 W zakresie doradztwa personalnego agencja zatrudnienia może świadczyć usługi polegające w szczególności na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,

 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.


📌 Poradnictwo zawodowe z kolei polega na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,

 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,


📌 Agencje zatrudnienia mogą również świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej.


Praca tymczasowa polega na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami (umowy cywilnoprawne) do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.


Potrzebna będzie umowa regulująca zasady współpracy pomiędzy pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem oraz wdrożenie odpowiednich standardów postępowania, aby cały ten trójstronny proces działał poprawnie.


Niektóre z agencji specjalizują się wyłącznie w pośrednictwie pracy wraz z pewną domieszką doradztwa personalnego, ponieważ weryfikują również oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje i predyspozycje kandydatów do pracy.

Inne agencje specjalizują się w pracy tymczasowej.


W tym przypadku należy spełnić jeszcze wiele wymogów Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i jest to kolejny duży temat do omówienia.


Jeszcze inne agencje specjalizują się w kierowaniu pracowników do pracy za granicą, a tu z kolei trzeba spełnić dodatkowe wymogi określone m.in. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001).


Jak widać instytucje rynku pracy, jakimi są firmy rekrutacyjne, czyli agencje zatrudnienia, działają w pewnych ściśle określonych ramach regulacyjnych. Raportują o swojej działalności do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ), muszą spełnić wskazane ustawami wymagania, aby móc wykonywać swoją działalność.


2. Firma rekrutacyjna - działalność od strony biznesowej i operacyjnej.


W tych aspektach każda z agencji może działać nieco inaczej. Mimo, że cel jest ten sam – wyszukać i pozyskać kandydatów do określonych projektów i pracodawców, to jednak biznesowe i operacyjne metody działania mogą się różnić i to dość znacznie.


Od strony biznesowej rozliczeń z klientami dominują dwa modele w przypadku rekrutacji stałych: success fee ( gdy firma rekrutacyjna wynagradzana jest w przypadku zatrudnienia kandydata ) oraz model dzielony ( firma rekrutacyjna część prowizji otrzymuje z góry, pozostała kwota po zatrudnieniu kandydata).


Niektóre firmy działają wyłącznie w obrębie danego sektora usług, np. w IT, Bankowości, BSS (Business Services Sector), FMCG (Fast Moving Consumer Goods), Produkcji, Logistyce, Transporcie.


Duże korporacje rekrutacyjne mają zwykle działy dedykowane do poszczególnych obszarów. Mniejsze, butikowe agencje, działają zwykle dla klientów z określonych sektorów, czy branż, ale mogą też wspierać klientów kompleksowo, np. prowadzić rekrutację, oferując usługi poszukiwania pracownika IT czy Finansów, osób specjalizujących się w określonych technologiach, pewnych dziedzinach biznesu, produktów czy specjalistów ds. ryzyka w wymienionych wyżej tematach.


Struktury firm też są różne – począwszy od tych, gdzie wyróżnia się Account Managerów, odpowiedzialnych za opiekę nad klientem, Rekruterów (mogą być odpowiedzialni za określone typy rekrutacji czy stanowisk), Sourcerów, którzy zajmują się głównie wyszukiwaniem kandydatów w dostępnych źródłach, takich jak LinkedIn.


Innym modelem jest model działania bezpośrednio na linii Klient – Rekruter.


W tym modelu Rekruter jest odpowiedzialny za proces end-to-end, aby pozyskać projekt, następnie zająć się tzw. delivery, czyli wyszukaniem kandydatów i wsparciem w zatrudnieniu wybrańca u danego klienta.


Rekruter może więc pełnić rolę tzw. Rekrutera 360. Taka osoba jest de facto partnerem biznesowym i doradcą dla klientów, dla managerów poszukujących specjalistycznych umiejętności na rynku.


Potrafi zdiagnozować potrzeby, wskazać sposoby przyciągania talentów, negocjować w imieniu klienta, przy jednoczesnym zachowaniu interesów obu stron – klienta i kandydata.


Profesjonalny Rekruter może być wyspecjalizowany w danej branży bądź kategorii stanowisk, analizuje rynek kandydatów, zna kultury organizacyjne firm, dzięki czemu skutecznie znajduje kandydatów.


Bez względu na nazwę stanowiska w firmie, Rekruter, w tym tzw. Rekruterzy 360 powinni być na bieżąco ze zmianami i nowinkami z rynku pracy.


W ramach rozwoju na stanowisku pracy, Rekruterzy stale poszerzają swoją wiedzę o danej specjalizacji, uczestniczą w spotkaniach branżowych, konferencjach.


Poszerzając zakres stanowisk i projektów, budują networking wśród kandydatów i sieć relacji ze specjalistami, utrzymując z nimi kontakt.


Z perspektywy rozwoju biznesu, Rekruter 360 poszukuje nowych możliwości biznesowych: buduje kontakty z klientami, dociera do osób decyzyjnych, oferując szeroki pakiet usług rekrutacyjnych. Tu bardzo ważna jest umiejętność budowania i utrzymania długofalowej relacjami z klientami.


Działy rekrutacji w firmach rekrutacyjnych, podczas realizacji zadań, muszą wykazać się pełnym zrozumieniem całego procesu rekrutacyjnego – zarówno wymagań klientów, jak i kandydatów.


Na stanowiskach związanych z rekrutacją doskonale sprawdzają się osoby o rozwiniętych umiejętnościach sprzedażowych, doświadczone we współpracy z korporacjami i firmami międzynarodowymi.


Wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży usług dla biznesu jest potrzebne w roli Rekrutera 360 czy tzw. Account Managera. Zainteresowanie szeroko pojętym HR, umiejętność prowadzenia rozmów, dobra komunikacja, to bardzo pożądane umiejętności.


Konieczne są też kompetencje miękkie: zorientowanie na klienta, otwartość na ludzi, umiejętność budowania relacji, dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy z zespołem.


Jeśli taka wizja pracy brzmi dla Ciebie ciekawie, zapraszam do kontaktu i polecam współpracę, rozwijamy właśnie zespół rekrutacyjny w Warszawie i Gdańsku 😊


Jeśli pracujesz w firmie, która może być zainteresowana usługami wsparcia w procesach rekrutacji, zapraszam również do kontaktu oraz śledzenia moich postów na LinkedIn.


Pozdrawiam serdecznie,

Anna Hawryluk


189 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page