top of page

Poradnik inkluzywnej rekrutacji. Rekrutacja wewnętrzna.

Zaktualizowano: 20 wrz 2023

Rekrutacja wewnętrzna


Dziś polecam poradnik rekrutacyjny dotyczący różnorodności i inkluzywności - dla wszystkich biorących udział w procesach rekrutacyjnych - dla Rekruterów, HR-owców, Managerów i innych osób - członków zespołów, do których poszukujemy nowych pracowników.


Poradnik opublikowany przez ABSL, powstał dzięki współpracy ekspertów The Adecco Group, ABSL Poland oraz z Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM --> link do pełnego opracowania tu: https://pos.li/2jay7p
Polecam lekturę całego poradnika, a poniżej zwracam uwagę na jedne z ważniejszych elementów:


Czym jest inkluzywność ?


Co tak naprawdę oznacza inkluzywność w kontekście różnorodności ❓Jak powinna wyglądać rekrutacja wewnętrzna ?


📍Brak dyskryminacji i faworyzowania, równe traktowanie i wzajemny szacunek.

📍Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przy wypowiadaniu swoich opinii czy wyrażaniu emocji.

📍Zapewnienie możliwości bycia sobą i komfortowego samopoczucia – kluczowe dla pracowników.

📍Zapewnienie równych szans bez względu np. na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną czy przekonania.


🎯Budowanie kultury organizacyjnej oparte na inkluzywności rozpoczyna się już w procesie rekrutacji, na pierwszym etapie doświadczenia kandydata 👍


Na czym polega rekrutacja bez uprzedzeń ❓ Jak ograniczyć nieświadome nastawienia czy uprzedzenia w procesie rekrutacji ❓

Odpowiedzią jest usystematyzowana rozmowa rekrutacyjna, podczas której wykorzystujemy ustalone pytania i kryteria oceny odpowiedzi. Takie podejście pozwala obiektywnie ocenić przyszłą efektywność kandydata i jego kompetencje.


Rozmowa rekrutacyjna


Jak przeprowadzić taką rozmowę rekrutacyjną ❓

- Stosujmy listę pytań otwartych, biorących pod uwagę umiejętności i kompetencje.

- Stosujmy określone kryteria oceny znane wszystkim osobom reprezentującym firmę w procesie rekrutacji.

- Stosujmy scenariusz rozmowy – te same pytania w tej samej kolejności


Na czym polega inkluzywna oferta i inkluzywny opis stanowiska ?


Opis stanowiska czy oferta pracy to elementy strategii rekrutacyjnej, z którymi spotyka się kandydat. Język, jakim posługujemy się przygotowując opisy stanowisk, może spowodować brak zainteresowania, a wręcz utratę najcenniejszych kandydatów. Okazuje się np., że kobiety są mniej skłonne stwierdzić, że spełniają kryteria ogłoszenia o pracę, gdy w opisie pojawiają się słowa stereotypowo kojarzone z męskością.


Co to jest język inkluzywny ?


🤔To język wolny od uprzedzeń, stereotypów i aluzji do nieistotnych detali, to język niedyskryminacyjny, który docenia pozytywne cechy ludzi – bez względu na ich płeć, orientację seksualną, niepełnosprawności, wiek, pochodzenie społeczne, religię czy światopogląd;

język, który nie utrwala stereotypowych wyobrażeń.


A Ty, co myślisz o kulturze inkluzywności w procesach rekrutacyjnych lub szerzej - w miejscu pracy ❓

Czy zgadzasz się, że różnorodność napędza innowacje, kreatywność i zaangażowanie ❓

Stosujesz na co dzień zasady tu opisane ❓Podziel się opinią w komentarzu.

375 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page