top of page

Headhunter w branży IT 2023

Zaktualizowano: 2 dni temu


Programista i Headhunter
Programista i Headhunter

Branża IT w Polsce i na świecie.


W ostatnich latach mamy okazję obserwować w Polsce dynamiczny rozwój sektora IT oraz rosnące zapotrzebowanie na krajowych specjalistów z tego sektora.


Jak w nowej rzeczywistości rynku pracy odnajduje się headhunter IT zajmujący się poszukiwaniem kandydatów, w tym szczególnie cenionych na rynku specjalistów IT, od czego zależą jego zarobki i jakie doświadczenie zawodowe jest wymagane od osoby na tym stanowisku ?


W miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław mieści się obecnie wiele hubów technologicznych, otwartych przez międzynarodowe korporacje, które nieustannie publikują nowe oferty pracy.


Czynnikami, które miały na to wpływ były przede wszystkim wysoko oceniane kompetencje polskich programistów oraz relatywnie niższe koszty wynagrodzenia, w porównaniu do rynków zachodnich.


Podając przykład dla konkretnego stanowiska, software engineera, według danych na czerwiec 2023 zebranych przez portal wearedevelopers.com, ze źródeł takich jak Payscale, Glassdoor, PageGroup oraz Indeed, roczne wynagrodzenia kształtowały się następująco:


Software engineer wynagrodzenie, Świat

dane za www.wearedevelopers.com
dane za www.wearedevelopers.com

Patrząc na skrajne pozycje w tabeli widzimy, że w przypadku rynku USA te same stanowisko może stanowić nawet dwukrotność wynagrodzenia w Europie.


Dane z krajów europejskich:


Software engineer wynagrodzenie, Europa

dane za www.wearedevelopers.com
dane za www.wearedevelopers.com

Praca zdalna - gdzie poszukują pracy kandydaci ?


Pandemia Covid-19 spowodowała popularyzację modelu pracy zdalnej. Programista należy do grupy zawodowej, która wydaje się wręcz stworzona do zdalnego wykonywania obowiązków.


Laptop, telefon, dostęp do szybkiego internetu i infrastruktury sieciowej, a także bezpośredni kontakt do osób w zespole, to właściwie jedyne konieczne warunki, żeby dobrze wykonywać swoją pracę.


Aby zainteresować najlepszych programistów ofertą pracy, firmy działające w konkurencyjnym środowisku biznesowym często oferują właśnie tryb pracy zdalnej.


Dlatego też duży odsetek programistów pracuje wyłącznie zdalnie. Ma to jednak dalej idące konsekwencje dla sektora IT niż tylko wygoda.


Ważną konsekwencją jest fakt rozdzielenia fizycznej lokalizacji pracownika od siedziby konkretnej firmy.


Luka na rynku ?


Poszukiwanie najlepszych pracowników z sektora IT przypomina już w dużej mierze usługi executive search czyli pracowników wysokiego szczebla w hierarchii firmy.


Według Państwowego Instytutu Ekonomicznego (PIE) - dane na koniec roku 2021 - w Polsce istniała luka ok 147 tys. pracowników IT.


dane: Państwowy Instytut Ekonomiczny
dane: Państwowy Instytut Ekonomiczny

W tym samym raporcie PIE wskazuje, że aż 64% firm zatrudniło mniej osób w IT niż planowało a 42% wakatów na stanowisko specjalisty IT było określanych przez firmy jako trudne do obsadzenia.


Przez ostatnie 2 lata problem z dostępem do specjalistów IT nie poprawiła się. Nie przybyło też tylu nowych absolwentów, aby wspomnianą lukę zapełnić. Ilość absolwentów kończących studia informatyczne kształtowała się według danych PIE jak poniżej:


dane: Państwowy Instytut Ekonomiczny
dane: Państwowy Instytut Ekonomiczny

Jak wynika z powyższego wykresu, liczba absolwentów kierunków studiów STEM w latach 2018 -2022, pomimo dużego popytu na zawody IT zaskakująco spadała.


Pomimo ochłodzenia w krajowym sektorze IT w 2023 roku i grupowych zwolnień na zachodnich rynkach, polscy pracodawcy i ich specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, nadal mają problem w procesie rekrutacji nastawionym na wysoko wykwalifikowanych specjalistów.


Zarządzanie zasobami ludzkimi i prowadzenie rekrutacji w obecnych realiach rynkowych wiąże się z szeregiem wyzwań.


Nieocenionym wsparciem dla pracodawców może być w takiej sytuacji rekruter IT zajmujący się profesjonalnie poszukiwaniem kandydatów. Odgrywa on kluczową rolę w kształtowaniu rynku pracy w Polsce, takim jak dynamicznie rozwijający się rynek w branży IT.


Na czym polega praca headhuntera i co jest ważne w procesie rekrutacji ?


Agencja rekrutacyjna, Headhunter
Agencja rekrutacyjna, Headhunter

Na czym polegają obowiązki rekrutera, jakie powinien mieć umiejętności i jak wygląda jego praca ? Jak wygląda typowy projekt w agencjach rekrutacyjnych ?


Wynagrodzenie headhuntera zależy najcześciej od zrealizowania z sukcesem projektu rekrutacyjnego, przyjrzyjmy się więc jego poszczególnym elementom.


Zarobki "łowcy głów" wiążą się więc w sposób bezpośredni z jego efektywnością.

Jego praca to praca zarówno z potencjalnymi kandydatami, jak i klientami.


Bez względu czy pracuje nad standardowymi procesami rekrutacyjnymi czy executive search, od headhuntera wymagany jest najwyższy profesjonalizm.


Korzystanie z usług rekrutera powinno wiązać się dla firmy z bezproblemowym procesem rekrutacji i pewnością pozyskania najlepszego specjalisty.


Definiowanie profilu konkretnego stanowiska - co robi headhunter.


Profil kandydata
Profil kandydata

Pierwszym zadaniem, które wykonuje i jednocześnie ważnym etapem w procesie rekrutacyjnym jest zrozumienie potrzeb klienta i zdefiniowanie profilu stanowiska.


Jest to bardzo istotne dla stanowiska researchera. Doświadczenie researchera pozwala mu wyłuskać rekrutowanego kandydata, który czasem swój profil w CV lub mediach społecznościowych ( jak LinkedIn czy Xing) przedstawia w sposób ogólny.


Często profile poszukiwane przez pracodawców wyglądają podobnie, np. firma potrzebuje osoby na stanowisku Java Developer. Kluczowe w rekrutacji są jednak przede wszystkim drobne szczegóły, zależności, które definiują profil potencjalnego kandydata na daną ofertę.


Dobry jakościowo proces rekrutacji powinien być jednak uszyty dokładnie na miarę i dopasowany do oczekiwań klienta. Rekruter realizuje każdy projekt tak jakby to był proces executive search. Jego mottem jest "zadawaj pytania" - zarówno kandydatowi jak i firmie, która go poszukuje.


Praca łowcy głów, polega na wyszukaniu idealnie dopasowanych i zmotywowanych najlepszych kandydatów, który nie tylko spełni oczekiwania techniczne, ale również będzie odpowiednio zmotywowany oraz odnajdzie się w zespole i wpisze się w kulturę organizacyjną.


Dlatego też profesjonalny headhunter, zanim zacznie proces gromadzenia aplikacji kandydatów, spędza czas z pracodawcą, żeby ustalić wszystkie drobne, ale ważne niuanse określające oczekiwany profil.


Ustalany jest proces sprawdzenia wiedzy, kompetencji twardych technicznych, miękkich poprzez motywację, inną u każdego człowieka, aż po specjalizację i kierunki studiów, które są czasem dla klienta również ważne.


Środowisko pracy
Środowisko pracy

Aby dotrzeć do właściwego Kandydata, rekruter przeszukuje w pierwszej kolejności swoje sieci kontaktów a następnie, poprzez różne kanały dociera do osób które nie szukają aktywnie zatrudnienia.


Podczas poszukiwań, analizowanych jest najcześciej kilkuset kandydatów i ich CV na określone stanowisko. Może oczywiście się zdarzyć, że uda się szybko trafi na świetnie dopasowaną osobę, ale aby zapewnić klientowi wybór, proces poszukiwania i kontaktu jest kontynuowany, aż do zapewnienia możliwości zaprezentowania przynajmniej kilku takich kandydatów.


Social media
Social media

Poszukując idealnych kandydatów, researchera korzysta z szeregu narzędzi wspierających możliwości dotarcia do poszukiwanej osoby i analizy CV.


Profesjonalne narzędzia obejmują obecnie nie tylko dedykowany ATS ( Application Tracking System ), ale również narzędzia wzmacniające komunikację w mediach społecznościowych jak LinkedIn, XING, Facebook, Twitter itd.


Kultura organizacyjna
Kultura organizacyjna

Zrozumienie kultury organizacyjnej firmy klienta i dopasowanie do niej kandydatów jest jednym z największych wyzwań. Nie każdy programista będzie pasował do każdego zespołu pomimo posiadania odpowiedniego doświadczenia i świetnego CV .


Dlatego też ważne jest, aby rozumieć specyfikę kultury organizacyjnej firmy. Jest to kluczowe, aby znaleźć kandydata, który będzie pasował nie tylko pod względem umiejętności, ale i dobrze odnalazł się w nowym zespole.


Rekruter
Rekruter.

Kiedy już mamy odpowiednich kandydatów, headhunter prowadzi ich przez cały proces oraz służy jako łącznik z działem zarządzania zasobami ludzkimi pracodawcy.


Od pierwszego kontaktu telefonicznego, dostarczanie odpowiedzi na pytania o wykonywaną pracę, jaka umowa jest oferowana, czy jest program rozwoju, jakie technologie są stosowane w projektach, jakie zgody RODO w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych powinny być dostarczone, przez rozmowy kwalifikacyjne, aż do finalnych negocjacji dotyczących warunków, na bazie których wykonywana jest praca.


Kandydat - aplikacja
Kandydat-aplikacja

Ważne jest, aby headhunter prowadząc rozmowy rekrutacyjne, na bieżąco komunikował się kandydatem i pracodawcą i w razie potrzeby wspierał w wyjaśnieniu wątpliwości. Do momentu zmiany pracodawcy i zdobycia nowej pracy, headhunter i programista pozostają w stałym kontakcie.


Headhunter działa w dużym stopniu jak ambasador marki pracodawcy i dlatego też powinien rozumieć jego specyfikę, sposób działania i potrafić przekazać je tak, aby potencjalny pracownik, programista dokładnie wiedział, jak wygląda praca w danej firmie.


Prowadząc rozmowy kwalifikacyjne powinen móc przekazać kandydatowi wszelkie istotne szczegóły oferty pracy.


Czym się zajmuje i jakie wyzwania ma w pracy headhunter ?


Po pandemii Covid w agencjach zatrudnienia dominują obecnie zdalne procesy rekrutacji, dlatego też headhunter musi być elastyczny i umiejętnie korzystać z narzędzi komunikacyjnych.


Bardzo istotne są też wysoko rozwinięte zdolności w sferze komunikacji i nawiązywania relacji. Profesjonalny headhunter oprócz kompetencji miękkich musi być biegły w kwestiach związanych z technologiami używanymi przez szczególnie cenionych na rynku specjalistów .


Dynamiczny rynek, zwłaszcza w Polsce, sprawia, że programiści często otrzymują oferty, w krótkim czasie zmieniają pracodawcę i rozwijają karierę w innej firmie.


Dla specjalisty ds rekrutacji IT oznacza to konieczność ciągłego monitorowania rynku i aktualizowania swojej bazy danych wysoko wykwalifikowanych specjalistów.


Ciągła nauka
Ciągła nauka

Niektóre stanowiska wymagają w ramach rozwoju zawodowego, konieczność zdobycia dodatkowej wiedzy, doświadczenia i umiejętności, co też może stanowić wyzwanie dla headhuntera.


Do celów zawodowych, czasem trzeba zrozumieć techniczne aspekty stanowiska, na które do tej pory dany headhunter nie rekrutował, aby właściwie zidentyfikować dopasowanego kandydata.


Doświadczenie na tym stanowisku przychodzi z czasem i po przeanalizowaniu wielu CV, wzięcia udziału w szkoleniach dotyczących stosowanych technologii.


Pozytywne strony pracy w agencji rekrutacyjnej/agencji doradztwa personalnego


Praca z różnymi klientami i na różnych stanowiskach sprawia, że każdy dzień jest inny. Dostęp do różnych klientów i branż stwarza świetne możliwości rozwoju.


Headhunter ma realny wpływ na to, jak kształtuje się rynek pracy, pomagając firmom w znalezieniu odpowiedniego kandydata, a kandydatom — najlepszego miejsca do pracy.


Dzięki wiedzy o rynku specjalistów i przekazywaniu tej wiedzy pracodawcom mogą pośrednio wpływać na ich decyzje.


Wykonywane zadania dają możliwość rozwijania różnych umiejętności, od negocjacji i komunikacji po zrozumienie technicznych aspektów różnych zawodów IT.


Dynamiczne tempo obecnej pracy, brak monotonii i różnorodność zadań sprawiają, że proces rekrutacyjny realizowany przez headhuntera potrafi być bardzo satysfakcjonujący.


Najlepiej na tym stanowisku sprawdzają się osoby, które cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem, które lubią pomagać innym.

Satysfakcja ze zrealizowanego projektu, radość kandydata z sukcesu w odpowiedzi na ofertę pracy oraz zadowolenie klienta jest dużym bodźcem motywującym.
Podsumowanie


Praca headhuntera w branży IT to dobre miejsce rozwoju dla osób zorientowanych na cel, komunikatywnych i elastycznych. Pomimo licznych wyzwań, jest to stanowisko, które oferuje wiele korzyści i satysfakcji.153 wyświetlenia1 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 14, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

dobry, kompleksowy artykuł

Like
bottom of page