top of page

Body leasing.

Zaktualizowano: 27 maj


Body Leasing, branża IT
Body Leasing, branża IT

Czy wynajem pracowników jest odpowiedzią na potrzeby Twojej organizacji?


Wraz z rosnącą konkurencją na rynku pracy, szczególnie w sektorach mierzących się z trudnościami w pozyskaniu pracowników, jak branża IT, duży odsetek firm dochodzi do wniosku, że warto skorzystać z usługi tzw. "body leasing".


Panuje przekonanie, że leasing specjalistów to temat, którym zajmują się duże lub średnie przedsiębiorstwa. Praktyka pokazuje jednak, że ta forma pozyskiwania pracowników jest bardzo atrakcyjna również dla małych firm poszukujących kandydatów na dane stanowisko.


W określonych sytuacjach body leasing może być bardziej korzystnym rozwiązaniem dla firmy niż zatrudnienie pracownika na stałe poprzez samodzielny proces rekrutacji czy skorzystanie z usług headhuntera.


Warto tu nadmienić, że praca headhuntera polega na efektywnym pozyskaniu talentów i dostarczenie ich klientowi. Dobry headhunter jest w stanie wykonać to zadanie szybko, ale od momentu decyzji Klienta o zatrudnieniu, do faktycznego rozpoczęcia pracy, trzeba doliczyć określony czas potrzebny m.in. na okres wypowiedzenia, który pracownik ma w obecnym miejscu pracy. Skorzystanie z usług headhuntera nie zawsze jest więc najlepsze w danej sytuacji.


Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest body leasing i jak usługi wynajmu specjalistów mogą przyczynić się do rozwoju Twojej firmy.


Co to jest body leasing i jak działa?


jak działa body leasing
jak działa body leasing

W skrócie - body leasing to forma pozyskiwania pracowników, poprzez ich wynajem. Często leasing pracowników odbywa się na określony czas lub na potrzeby konkretnego projektu.


Firma (dalej "Klient"), która potrzebuje najlepszych specjalistów, zwraca się do firmy oferującej usługi body leasing i na podstawie umowy pomiędzy nimi, delegowani są pożądani pracownicy.


Body leasing - relacje umowne między stronami.


umowa
umowa

Charakterystyczną cechą body leasing IT jest to, że pomiędzy Klientem a wynajętymi pracownikami nie występuje formalna relacja taka jak zatrudnienie na umowę o pracę lub umowa B2B.


Relacja umowna występuje natomiast między firmą wynajmującą pracowników a Klientem. Wynajmowani specjaliści są zatrudnieni (mogą występować różne formy współpracy - zarówno umowa o pracę jak i umowa B2B) przez firmę oferującą usługi body leasingu. Przez czas leasingu pracują jednak dla Klienta i zwykle pod jego bezpośrednim nadzorem.


Rozliczenia między stronami.


body leasing - rozliczenia
body leasing - rozliczenia

Rozliczenie za wynajem pracownika między firmą oferującą body leasing a Klientem odbywa się najczęściej na podstawie comiesięcznych raportów, na których wyszczególnione są godziny pracy pracownika oraz zadania, które były w tym czasie realizowane.


Za wynajętych pracowników, usługobiorca płaci zwykle jedną zbiorczą fakturę. Pozwala to dodatkowo uprościć procesy księgowe.


Przy rejestracji godzin pracy, szczególnie gdy w grę wchodzi body leasing IT, warto skorzystać z dostępnych na rynku programów do ewidencji i mierzenia czasu pracy jak np. TimeCamp, Toggl, czy Harvest.


Przy negocjacji umowy, warto zadbać o precyzyjne określenie sposobu rozliczania godzin (w tym wyjaśniania niezgodności), dni wolnych od świadczenia usług, kosztów wykorzystywanego sprzętu (laptop, telefon), kosztów licencji niezbędnego oprogramowania, delegacji oraz, co najważniejsze, zasad przenoszenia praw autorskich na Klienta.


Kiedy warto rozważyć body leasing?


body leasing
body leasing

Pracodawca często rozważa body leasing IT, gdy napotyka poniższe wyzwania:


- występuje konieczność szybkiego skompletowania zespołu pracowników trudnego do przeprowadzenia w standardowym procesie rekrutacji, nawet przy pomocy headhuntera,


- do zrealizowania jest projekt o ograniczonych (często krótkich) ramach czasowych,


- pozyskanie kandydatów w standardowym procesie, jest w danym momencie oceniane jako zbyt kosztowne lub długotrwałe,


- konieczna jest optymalizacja kosztów i/lub występują sztywne budżety na koszty osobowe.


W każdym z powyższych wyzwań body leasing ma możliwość dostarczenia wartości dla potencjalnego pracodawcy.


Body leasing - jakie są główne zalety wynajmu specjalistów ?


eksperci
eksperci

Wynajem specjalistów może być bardzo korzystną opcją dla firm, ponieważ pozwala na elastyczne i szybkie dopasowanie zespołu do aktualnych potrzeb pracodawcy. Odpowiadając na wymienione wcześniej wyzwania:


Firmy oferujące wynajem pracowników zazwyczaj mogą szybko oddelegować pracowników posiadających oczekiwane umiejętności. Firma oszczędza tym samym cenny czas, przez co ogranicza ryzyko biznesowe.


Body leasing może być wykorzystywany do pozyskiwania specjalistów, których trudno jest znaleźć na rynku pracy w standardowym procesie rekrutacyjnym. Dostępność osób o określonych kompetencjach jest przedstawiana klientowi już na wstępnym etapie składania zamówienia.


Firmy oferujące body leasing zatrudniają wysokiej jakości specjalistów IT, którzy zostali wcześniej zweryfikowani pod kątem doświadczenia, umiejętności technicznych i interpersonalnych.


Bazując na formule body leasing, przedsiębiorstwa mogą korzystać z umiejętności wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez konieczności ich stałego zatrudnienia.


Jeżeli firma rozważa projekt biznesowy, który potrwa np. tylko pół roku, niekoniecznie najlepszą opcją będzie pozyskanie kandydata poprzez standardowy proces rekrutacyjny.


Korzystając z modelu body leasing, firma może wynająć pracownika o oczekiwanym doświadczeniu, tylko na czas trwania konkretnego projektu, co daje większą elastyczność w zarządzaniu zasobami a także oszczędność czasu.


Procesy rekrutacyjne i poszukiwanie najlepszych kandydatów, szczególnie gdy w grę wchodzi branża IT, potrafią być zarówno długotrwałe jak i kosztowne.


Nawet zakładając, że kandydaci szybko odpowiedzą na ofertę pracy i będą zmotywowani do wzięcia udziału w rekrutacji, nie ma gwarancji, że wśród CV, które otrzyma pracodawca znajdzie się właściwy kandydat.


Rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi kandydatami i weryfikacja CV często rozciągają się w czasie a pozyskanie pracownika może wpływać na aspekty biznesowe prowadzonej przez Klienta działalności.


Pomimo tego, że to firma oferująca body leasing przedstawia listę dostępnych kandydatów, większość firm zastrzega w umowie, możliwość weryfikacji CV i kompetencji delegowanych pracowników, zanim zostaną skierowanie do nowej pracy.


Od kandydata, często oczekiwany jest również bezpośredni kontakt (telefoniczny lub poprzez wideokonferencję) i wzięcie udziału w dodatkowych testach.


Poprzez analizę CV, rozmowę i niezależną weryfikację, Klient ma możliwość upewnienia się, że trafią do niego właściwe osoby a oczekiwania obu stron zostaną spełnione.


Body leasing ma również tę zaletę, że firma przyjmująca wynajętych pracowników, nie musi przejmować się procesem rekrutacji, nie publikuje oferty pracy, nie negocjuje z kandydatem formy zatrudnienia czy wysokości wynagrodzenia. Odpada wiec konieczność przeprowadzenia typowego procesu rekrutacyjnego, który ma miejsce z przypadku osób zatrudnionych bezpośrednio.


W przypadku, gdy w grę wchodzi body leasing, odbiorca usług body leasingu, poprzez wcześniejsze uzgodnienie stawek ma możliwości lepszej kontroli kosztów.

Z uwagi na brak zewnętrznej rekrutacji, nie są ponoszone takie koszty jak wynagrodzenie headhuntera.


Klient nie musi się też martwić o kwestie formalno-prawne związane z zatrudnieniem odpowiedniego kandydata (obsługa kadrowa, rozliczenia podatkowe, ubezpieczenia itd.).


Podsumowując, głównymi zaletami body leasingu są więc:

 • Elastyczność i szybkość - dopasowanie zespołu do aktualnych potrzeb pracodawcy.

 • Oszczędność czasu - firma nie musi prowadzić długiego i często kosztownego procesu pozyskiwania kandydatów.

 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego - ograniczenie czasu pozyskania pracowników redukuje ryzyko przestojów w projekcie.

 • Dostęp do trudno dostępnych specjalistów - łatwiejsze pozyskanie specjalistów o unikalnych kompetencjach.

 • Tymczasowość zatrudnienia - możliwość wynajęcia pracownika tylko na czas trwania konkretnego projektu.

 • Wysoka jakość specjalistów - firmy oferujące body leasing dostarczają wysoko wykwalifikowanych pracowników, zweryfikowanych pod kątem doświadczenia i umiejętności.

 • Elastyczność w zarządzaniu zasobami - możliwość szybkiego dostosowania zespołu do potrzeb projektu.

 • Kontrola nad procesem wyboru kandydata - mimo że to firma oferująca body leasing przedstawia kandydatów, przyszły pracownik zwykle przekazuje swój profil i CV do dodatkowej weryfikacji.

 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych - firma nie musi przejmować się publikowaniem ofert pracy, poszukiwaniem agencji rekrutacyjnej lub headhuntera, negocjacjami czy prowadzeniem standardowego procesu rekrutacji.

 • Kontrola kosztów - poprzez uzgodnienie stawek przedsiębiorstwa mają lepszą kontrolę nad budżetem projektu.

 • Brak kosztów zewnętrznej rekrutacji - unikanie opłat za korzystanie z usług headhuntera

 • Brak konieczności zarządzania kwestiami formalno-prawnymi - firma nie musi martwić się o sprawy kadrowe, podatkowe czy ubezpieczeniowe związane z zatrudnieniem pracowników.


Body leasing IT- czy jest atrakcyjny również dla pracowników ?


kariera IT
kariera IT

Koncepcja body leasingu jest szczególnie przydatna w branży IT, ponieważ pozwala na elastyczne i szybkie dostosowanie zespołu do bieżących potrzeb i zaangażowanie w nowe projekty.


Patrząc z perspektywy pracownika - specjaliści IT mogą korzystać z możliwości pracy przy różnorodnych projektach, niedostępnych u jednego pracodawcy. To pozwala im poznawać nowe technologie, różne środowiska pracy, zdobywać kolejne umiejętności i stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku. W przypadku body leasingu nie ma potrzeby zmiany pracodawcy, aby spróbować pracy w nowym środowisku biznesowym.


Czy body leasing jest dla korzystny dla mojej firmy ?


Ostateczna decyzja o wyborze body leasingu, zależy od konkretnych potrzeb firmy, branży, w której działa, strategii zasobów ludzkich i charakteru projektów realizowanych przez organizację.


Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć na czym najbardziej w danym momencie firmie zależy - np. czy jest to pozyskanie w krótkim czasie wsparcia do rozwoju biznesu czy też na tym, aby budować doświadczenie i know-how organizacji.


Body leasing ma niewątpliwie unikalne zalety i korzystanie może przyspieszyć rozwój firmy - warto więc pamiętać o tej formie pozyskiwania specjalistów.


Zapraszamy do współpracy.


współpraca
współpraca

Jeżeli jest to moment, w którym Twoja firma chciałaby skorzystać z body leasingu - zapraszamy do współpracy z Professionals Group.


Łącząc usługi agencji rekrutacyjnej, pracy doświadczonych headhunterów oraz body leasingu zapewnimy Twojej firmie kompleksowe wsparcie i optymalne możliwości rozwoju.

90 wyświetleń2 komentarze

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 14, 2023
Rated 5 out of 5 stars.
Like

Guest
Sep 15, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

ciekawe..

Like
bottom of page